การเชื่อมโยงระบบ

ระบบเชื่อมโยงข้อมูล

ทางเราได้เปิด Web Service เอาไว้สำหรับองค์กรที่มีระบบเดิมใช้อยู่แล้ว แต่ต้องการแค่เชื่อมการลงบัญชี หรือ เชื่อมข้อมูลลูกหนี้ เจ้าหนี้การค้าเข้าสู่ระบบบัญชีโดยงไม่ต้องเสียเวลา มาบันทึกใหม่อีกรอบ

เช่นระบบหน้าร้านปิดรอบในแต่ละวัน แล้วนำยอดขายในแต่ละสาขามาบันทึกลงบัญชี หรือ หน้าร้านมีการบันทึกลูกค้าแล้วออกบิลจากระบบเดิม แต่ต้องการเชื่อมลูกค้ามายังระบบบัญชีออนไลน์เป็นต้น

ผู้ใช้งานเพียงแค่เรียก Web Service ที่เราเตรียมไว้ไปใช้งานตามเอกสารขั้นตอน เท่านั้นก็สามารถทำงานเชื่อมกันได้แล้ว 

สามารถเชื่อมได้กับทุกระบบไม่ว่าจะเป็น Windows Base หรือ Web Based Application

Related System