top of page

ระบบขายหน้าร้าน (strpos.net)

Related System

Str Point Of Sale Online โปรแกรมขายหน้าร้านออนไลน์ เป็นระบบงานขายหน้าร้าน นวัตกรรมใหม่ที่สามารถทำงาน Offline และ Online ได้ในเวลาเดียวกัน ประกอบด้วย ระบบหน้าร้านและระบบหลังร้านออนไลน์

-เชื่อมโยงข้อมูลกับโปรแกรมบัญชีออนไลน์ AccCloud  

-รองรับ transaction จำนวนมาก สามารถทำงานได้รวดเร็วบนอุปกร์เครื่องหน้าร้านทุกประเภท

-สำหรับผู้บริหารในการเรียกดูรายงาน สถานะกิจแบบ Real Time ผ่านอุุปกรณ์มือถือ

 

- Function ทั่วไป

รองรับการบริหารงานระดับขายปลีก และขายส่ง รองรับหน้าจอระบบสัมผัสได้ สามารถเลือกคำนวณส่วนลดเป็นเปอร์เซนต์จากราคารวมได้ หรือจะระบุจำนวนเงินก็ได้ รองรับระบบบัตรสมาชิก ใช้สำหรับส่วนลดหรือสะสมแต้มได้ โปรโมชั่นแยกเป็นสัดส่วนชัดเจน คือ แบบใช้คูปอง และแบบปกติ มีข้อความแจ้งเตือนเมื่อสินค้าถึงกำหนดสั่งซื้อที่ตั้งเอาไว้ สามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบได้ รองรับการทำงานเป็นรอบได้ 3 รอบต่อวัน แต่ละรอบจะมีการปิดยอดของรอบนั้นๆ และจะทำการปิดยอดขายสิ้นวันอีกครั้ง เก็บสถิติการซื้อตามประเภทลูกค้า เพื่อนำไปใช้ในงานด้านการตลาด

 

รองรับการชำระแบบบัตรเงินผ่อน ,บัตรกำนัล ,บัตรเครดิต สามารถขอเบิกสินค้าไปที่ระบบหลังร้านเพื่อให้หลังร้านหาของเพิ่ม หรือสามารถซื้อสินค้าเองได้ บันทึกการตรวจนับสต๊อคเพื่อเปรียบเทียบยอดสินค้าจริง กับยอดในระบบ เพื่อหาสินค้าสูญหาย เบิกวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าที่มีส่วนผสมในการผลิด พนักงานสามารถลงเวลาเข้า-ออกในระบบได้ บันทึกเวลาการเข้าออกพนักงาน เพื่อบันทึกเวลาการทำงานได้ รองรับการเคลมสินค้าหน้าร้าน

ความสามารถทั่วไป

1. สามารถคำนวณยอดรวมราคาขาย และคำนวณเงินทอนได้
2. สามารถยิงบาร์โค้ดขายได้
3. หน้าจอขายมี 2 หน้า สามารถสลับเปลี่ยนเพื่อพักบิลได้
4. สามารถคำนวณส่วนลดเป็นเปอร์เซ็น และคำนวณส่วนลดเป็นบาทได้
5. สามารถคิดภาษีมูลค่าเพิ่มได้
6. สามารถรันเลขบัตรคิว แสดงด้านบนหัวของใบเสร็จรับเงินได้
7. สามารถเก็บข้อมูลการใช้ Gift Voucher ในการซื้อขายสินค้า
8. สามารถเก็บข้อมูลการใช้ บัตรเครดิต ในการซื้อขายสินค้า
9. สามารถเก็บข้อมูลการ ขายเชื่อ ออกใบส่งสินค้า และใบวางบิลให้ลูกค้าได้
10. สามารถขายสินค้าด้วยวิธีการซื้อขายผ่านบัตรเงินสด และบัตรเงินสดสามารถสะสมแต้มได้
11. สามารถเก็บข้อมูลสมาชิก และบัตรสมาชิกสามารถสะสมแต้มได้
12. กรณีสมาชิกลืมนำบัตรมา สามารถกรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อเรียกดูข้อมูลสมาชิกได้
13. สามารถสร้างเมนูขายและเพิ่มรูปภาพเพื่อกดขายสินค้าได้
14. สามารถสร้างโปรโมชั่นและคูปอง เพื่อใช้สำหรับการซื้อขายสินค้าได้
15. สามารถเก็บข้อมูลการเคลมสินค้า และข้อมูลการเปลี่ยนคืนสินค้าได้
16. สามารถเรียกดูข้อมูลสรุปยอดขายประจำวันได้
17. สามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบได้
18. สามารถยกเลิกบิลขายได้ และบิลที่ยกเลิกจะคืนของลงสต็อกอัตโนมัติ
19. สามารถปิดรอบการขายได้ 3 รอบต่อวัน
20. สามารถปิดสิ้นวันได้
21. สามารถเลือกประเภทใบเสร็จตามเครื่องปริ้นเตอร์ที่กำหนด เช่น ปริ้นท์แบบ Receipt หรือ A4
22. สามารถเปลี่ยนข้อความบนหัวและท้ายใบเสร็จ เปลี่ยนฟ้อนท์ และสามรถเพิ่มรูปภาพบนใบเสร็จได้
23. สามารถเลือกรูปแบบใบเสร็จอย่างย่อได้
24. สามารถกำหนดให้แสดงเฉพาะชื่อสาขาบนหัวใบเสร็จได้
25. สามารถกำหนดให้ปริ้นท์ใบเสร็จครั้งละ 1 ใบ หรือ 2 ใบได้
26. สามารถกำหนดให้แสดงชื่อเต็มของสินค้าบนใบเสร็จได้
27. สามารถกำหนดให้ใช้การสแกนนิ้วมือแทนการคีย์รหัสยืนยันผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบได้
28. สามารถแก้ไขชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้
29. สามารถกดปุ่ม Spacebar เพื่อรับชำระเงินได้
30. สามารถกดปุ่ม Enter เพื่อบันทึกการรับชำระเงินได้
31. สามารถกำหนดปัดเศษยอดสุทธิ ปัดแบบมีเศษสตางค์ และปัดแบบจำนวนเต็มไม่มีเศษสตางค์ได้
32. สามารถตั้งจำนวนเงินทอนในลิ้นชักได้
33. สามารถกำหนดให้เอาภาษีออกได้ตอนขาย
34. สามารถกำหนดให้ปริ้นท์รายงานปิดสิ้นวันโดยอัตโนมัติ และกำหนดให้ปริ้นท์แบบ A4 หรือแบบ Receipt
35. สามารถกำหนดให้แสดงการขายในหน้าจอที่ 2 ได้
36. สามารถกำหนดให้ยกเลิกบิลโดยที่ปิดสิ้นวันไปแล้ว กรณีลืมยกเลิกบิล แล้วไปปิดสิ้นวัน
37. สามารถกำหนดกำไรขั้นต้นได้
38. สามารถกำหนดภาษีมูลค่าเพิ่มได้

 

bottom of page