top of page

AccCloud.co
 
โปรแกรมบัญชี

สำหรับธุรกิจขนาดกลาง - ใหญ่
รองรับระบบผลิต

กระบวนการผลิต

สูตรการผลิต

ต้นทุนการผลิต

ระบบติดตามการผลิต

AccCloud
Detail

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ เทียบเท่าโปรแกรม ERP ราคาประหยัด เหมาะสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจผลิต ธุรกิจบริการ โรงงานประกอบ ธุรกิจ Import Export ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจโรงแรม คลังสินค้า ทำงานผ่าน mobile ได้ใช้งานง่าย มีครบทุก function ทางบัญชีและการบริหาร  

รองรับสาขาจำนวนมากและการ Consolidate งบการเงิน

รองรับกระบวนการผลิต สูตรการผลิต ต้นทุนการผลิต และ  ระบบติดตามงานผลิต  

รองรับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และการซื้อ-ขายต่างประเทศ

สามารถปรับแบบฟอร์มได้เองทุกแบบฟอร์ม

รองรับ 4 ภาษา (ไทย English 中文 日文)

รองรับระบบบันทึกเงินเดือนและประกันสังคม

สามารถอนุมัติเอกสาร ดูสต๊อกคงเหลือ ดูยอดขาย รับสินค้า ตรวจนับสินค้าผ่าน Mobile App ได้

สามารถเชื่อมกับ ระบบขายหน้าร้าน ระบบสต๊อก ระบบผลิต และ ระบบจัดการคำสั่งซื้อได้ 

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในหลายๆส่วนที่เทียบเท่ากับ โปรแกรม ERP ในราคาประหยัด ซึ่งเหมาะกับธุรกิจที่มีการเติบโตมาแล้วในระดับนึงและ โปรแกรมบัญชีเดิมเริ่มจะไม่สามารถรองรับการเติบโตได้ แต่จะลงทุนซื้อโปรแกรม ERP ขนาดใหญ่มาติดตั้งราคาก็สูงมากจนเกินไป และ องค์กรต้องปรับตัวอีกเป็นอย่างมาก

ดังนั้นโปรแกรมบัญชี AccCloud.co ได้ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้งานในระดับนี้ หรือ ธุรกิจที่วางแผนจะเติบโตในระยะยาว สอดคล้องกับเทคโนโลยีในอนาคต   โดยที่ระบบมีคุณสมบัติหลายๆด้านที่ออกแบบมาเฉพาะทางกับธุรกิจประเภทการผลิต และ การซื้อมาขายไปที่มีความซับซ้อน เช่น มีสูตรการผลิต การซื้อขายต่างประเทศ(ซึ่งจะมีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน) การซื้อขายสินค้าที่มีระดับราคาที่ไม่แน่นอน การวางแผนกำลังการผลิต และ การวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดการขนส่งสินค้า การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสาขา การทำงานร่วมกันระหว่างคนในองค์กร หรือ แม้กระทั่งการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์กรกับลูกค้า เช่นการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์โดยที่ลูกค้าสามารถดู Stock ของเรา และ วางแผนการสั่งซื้อได้ หรือ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์กรกับ Supplier เช่น การติดตามงานด้านการจัดซื้อ การติดตามงานส่งของจาก supplier (Fully Logistic Function) โดยข้อมูลจะ link เข้าสู่ส่วนกลางคือโปรแกรมบัญชี ตัวระบบได้เปิด การเชื่อมAPI กับระบบขายหน้าร้าน และอื่นๆอีกจำนวนมาก นอกจากนั้น ระบบได้รองรับธุรกิจในกลุ่มงานด้านการบริการ เช่นการเช่าสถานที่ การรับเหมางานต่างๆ การควบคุมต้นทุนต่องาน ทำให้ผู้ใช้สามารถทราบถึงต้นทุนของแต่ละงานได้ในทันที เป็นต้น  โดยในกระบวนการงานทั้งหมด ตัวระบบจะทำการลงบันทึกบัญชีแยกประเภทให้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานสามารถดูงบการเงินเช่นงบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสดได้ตลอดเวลา  นอกจากนั้นเรายังมีระบบการติดตามการผลิตเชื่อมต่อกับ Industrial PC ภายในโรงงานซึ่งสามารถติดตามงานระหว่างทำ (Work In Process) ได้ตลอดเวลา  นอกจากนั้นระบบยังรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บาร์โค้ด เพื่อใช้ในการเช็คสต๊อกผ่านระบบ mobile และ การบันทึกรับสินค้าผ่านอุปกรณ์มือถือด้วยเช่นกัน  

ทั้งนี้ตัวระบบได้ออกแบบให้เป็นลักษณะ User-Oriented กล่าวคือ ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรือ แม้กระทั่งรายงานแบบฟอร์มเอกสารต่างๆให้เป็นไปตามรูปแบบของผู้ใช้งานได้ไม่ยาก และยังมีฟังก์ชั่นอื่นๆที่ตอบโจทย์ธุรกิจได้แทบทุกประเภท

ในปัจจุบันทางเราได้พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง และในทุกVersion ใหม่ของโปรแกรมบัญชี AccCloud.co จะเปิดให้ผู้ใช้ได้ใช้ฟรีตลอดเวลาที่มีการ Update Version  ผู้ใช้โปรแกรมบัญชี AccCloud จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการ Update โปรแกรมใดๆทั้งสิ้น

จุดเด่นของโปรแกรมบัญชี AccCloud.co

ครบถ้วน

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co เป็นโปรแกรมบัญชีที่มีความสามารถในระดับเดียวกับโปรแกรม ERP ขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับ ธุรกิจ Trading, Manufacturing, Service, etc.

Business Intelligent

ด้วยระบบของเราไม่ได้เป็นเพียงแค่โปรแกรมบัญชีทั่วไป เรามีระบบ Business Intelligent ที่ Plug In เข้ามาด้วย โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ปลอดภัย

ภายใต้เทคโนโลยี Cloud เราได้ Implement ระบบรักษาความปลอดภัยในระดับเดียวกับสากล

เรารับประกัน Zero DownTime (ไม่มีช่วงเวลาระบบล่ม) 

Mobile App

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co ได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมการนำอุปกรณ์มือถือเข้ามาช่วยใช้งานระบบ เช่น การอนุมัติเอกสาร การดูยอดขายยอดลูกหนี้ การบันทึกใบเสนอราคา การบันทึกรับสินค้าผ่าน BarCode เป็นต้น

รองรับการผลิต

ภายใต้ระบบ AccCloud.co เราได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการผลิตการจัดการบริหารการผลิต เช่น ต้นทุนการผลิต Work In Process และ เป็นต้น

รองรับงานรับเหมาก่อสร้าง

โปรแกรมบัญชี AccCloud สามารถกำหนด BOQ , ต้นทุนงาน การเบิกวัตถุดิบที่หน้างาน การบันทึกลงบัญชีได้Real Time สามารถใช้งานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้ดี

Free Implement 

เรามีบริการ Implement ขึ้นระบบให้กับกิจการฟรี และ ให้คำปรึกษาวางแผนการควบคุมภายในองค์กรโดยใช้โปรแกรม AccCloudให้ฟรี รวมถึงตอบคำถามหลังใช้ระบบ

รองรับนำเข้าส่งออก

โปรแกรมบัญชี AccCloud สามารถกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ตปท คำนวณกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน บันทึกต้นทุนปันส่วนจากการนำเข้าและคชจ นำเข้า ได้

AccCloud BLOG

bottom of page