ระบบการเงินรับ/ตัดหนี้

ระบบการเงินรับ

ประกอบด้วยเอกสารดังนี้

ใบวางบิล

ใบเสร็จรับเงิน

ใบสำคัญรับ

ใบรายรับอื่นๆ

ความสามารถของระบบ

เอกสารสามารถเดินตาม Flow หรือแยกก็ได้

สามารถทำการรับชำระบางส่วนได้

รองรับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ

เชื่อมโยงกับระบบบัญชีแยกประเภทอัตโนมัติ

เชื่อมโยงกับระบบควบคุมลูกหนี้การค้า

รองรับการควบคุมเอกสารตามสาขา

 

รายงานระบบ

รายงานคุมลูกหนี้การค้า

รายงานการ์ดลูกหนี้

รายงาน Aging ลูกหนี้

รายงานสรุปยอดหนี้คงค้าง

 

Related System