top of page

การขึ้นระบบบัญชี

ช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลา update web สักเท่าไหร่ เนื่องจากในแต่ละวันได้ไปเดินทางขึ้นระบบให้กับบริษัทห้างร้าน โรงงานต่างๆจำนวนมากกกกก สังเกตได้ว่าปัญหาของธุรกิจ SMEs จะมีความคล้ายคลึงกัน โดยมากแล้วปัญหาหลักๆของ SMEs ที่ก่อตั้งมาให้ได้สักระดับนึง มักจะเกิดจากความไม่เป็นระบบหรือ อาจจะมีระบบแต่ไม่ดีมาในอดีต ทำให้ปัญหาหมักหมม สะสมกันมาเรื่อยๆ เปรียบเสมือนกับ การซุกปัญหาเล็กๆน้อยๆไว้ใต้เตียง นานวันเข้าปัญหาเริ่มปรากฏ วันนั้นอาจจะเกิดการสูญเสียไปแล้ว มากน้อยขึ้นกับที่เรามองเห็นมันได้มากแค่ไหน

ในการนำระบบโปรแกรมบัญชี AccCloud.co เข้ามาใช้งานนั้น โดยมากจะเข้าไปวิเคราะห์ปัญหาหลักๆก่อนว่าเกิดจากอะไร เช่นจากเรื่อง Stock แล้ว ทำไมถึง Stock จากคนหรือเปล่า หรือ จากโปรแกรมเดิมที่มั่ว หรือ โปรแกรมเดิมที่ไม่ support กิจกรรมทางธุรกิจ เป็นต้น

เนื่องจากตัวโปรแกรมบัญชีAccCloud.co มีขนาดใหญ่และคุณสมบัติที่ครบถ้วน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้วางระบบ จะตัดสินใจว่า ควรจะใช้ส่วนไหน หน้าจอใด และ รายงานตัวไหนในการ implement ให้กับผู้ใช้งาน

จากนั้น จะให้ผู้ใช้งานยกยอด และ ใช้งานระบบสักพกและ เข้ามาตรวจและรับฟังปัญหากันอีกรอบเพื่อ implementในขั้นถัดไปอีกที

โดยปกติแล้ว การ Implement ระบบ ถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญ และ ทางผู้ใช้งานใส่ใจในการขึ้นระบบ จะใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วันเท่านั้น ดังนั้นกล่าวโดยสรุปคือ การแก้ไขปัญหาในองค์กรโดยใช้ระบบ IT การขึ้นระบบนับเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยมี 2 ปัจจัยความสำเร็จหลักๆด้วยกันคือ 1 Software ที่ตอบโจทย์ธุรกิจได้ และ 2. บุคลากร ที่เอาใจใส่และรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

โปรแกรมบัญชี AccCloud ในปัจจุบันนี้มีผู้ใช้งานไม่ต่ำกว่า 500 กิจการ ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มาก จึงเป็นโปรแกรมที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่หาโปรแกรม ERP ขนาดย่อมและราคาประหยัดมาใช้ในองค์กรได้เป็นอย่างดี www.acccount.co

Featured Posts
กรุณากลับมาใหม่ภายหลัง
หลังจากที่โพสต์เผยแพร่แล้ว คุณจะเห็นข้อมูลที่นี่
Recent Posts